fbpx

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2018. január 1. napjától
A Hatás Reklámstúdió (székhely: 5000 Szolnok, Koszorú u. 11. cg.:16-09-015773, a továbbiakban: reklámstúdió) által nyújtott szolgáltatások keretében vagy értékesített termékek esetében megadott (személyes) adatok kezelésére a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései  az irányadóak.

A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléskor megadott (személyes) adatait a reklámstúdió a jelenlegi és jövőbeni telekommunikációs szolgáltatásai vagy más médiumai szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából
a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.
A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy a(z) (személyes) adatok belföldön va gy külföldön továbbításra kerüljenek a reklámstúdió tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére, azonban kizárólag a fenti említett célokkal összefüggésben.

A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a reklámstúdió a részére reklámanyagokat
küldjön a megrendelés teljesítését követően is. Ha a Megrendelő a reklámanyagok küldését a jövőben nem k éri, ezt bármikor jelezheti a hatas@hatasreklam.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben vagy postai úton a

5000 Szolnok, Koszorú u. 11. címre küldött levélben.

A reklámstúdió a számítógépes rendszereiben tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli, a(z)(személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé. Nem minősül illetéktelen harmadik személy részére történő adattovábbításnak a(z) (személyes) adatoknak a reklámstúdió tulajdonában álló vagy a reklámstúdió cégcsoportjához tartozó gazdasági társaság részére történő adattovábbítás, vagy a reklámstúdió tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére történő adattovábbítás, továbbá a reklámstúdió üzleti partnerei részére történő adattovábbítás olyan esetekben, ami kor az üzleti partner terméke és/vagy szolgáltatása kerül a reklámstúdió által értékesítésre vagy kapcsolódik a reklámstúdió termékéhez és/vagy szolgáltatásához. A(z) (személyes) adatok megadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a(z) (személyes) adatai továbbításra kerüljenek a reklámstúdió tulajdonában álló vagy a reklámstúdió cégcsoportjához tartozó gazdasági társaság részére vagy a reklámstúdió tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére a jelen Szabályzatban meghatározott cél érdekében, és ezen céllal összefüggésben.
A(z) (személyes) adatok megadása önkéntes. Megrendelő bármikor jogosult az adatkezelésről és a tárolt adatairól tájékoztatást kérni. A Megrendelő bármikor kérheti a(z) (személyes) adatok módosítását vagy törlését a reklámstúdiónak postai úton a 5000 Szolnok, Koszorú u. 11. címre küldött levélben, vagy a hatas@hatasreklam.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben. A reklámstúdió a Megrendelő által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal. A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai
célokból (pl. IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezeket az adatokat a reklámstúdió kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megkereséshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó böngészője tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a reklámstúdió által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik” ) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking co okies-t és a computer cookies-t. A személyes adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltat ások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28.
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit. A reklámstúdió teljes mértékben aláveti magát a GDPR rendelet minden szabályozásának.
Hatás Reklámstúdió Kft.

Weboldalainkon a képek illusztrációként szolgálnak és annak csomagolásáról, méretéről és bármilyen más információról kollégáink tudnak felvilágosítással szolgálni.

Cookiek (sütik) felhasználási politikája és hasonló technológiák

A jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon sütikre, illetőleg egyéb technológiákra, amelyeket a Hatás Reklámstúdió KFT (székhelycím: 5000 Szolnok, Koszorú u. 11. (Magyarország) (a továbbiakban: „reklámstúdió”) által üzemeltetett hatasreklam.hu és a haajandekell.hu weboldal és alkalmazások használnak.

A sütik következő céllal vannak használva:

 • a weboldal működése érdekébe,
 • a weboldal látogatóinak viselkedési felülvizsgálata érdekébe,
 • reklámozási céllal.

Ezt a politikát kiteljesíti az reklámstúdió személyes adatok védelmére vonatkozó általános szabályai, amelyeket, kérjük, olvasson el, mivel további hasznos információkat foglalnak magukba, beleértve az reklámstúdió felelősségét a személyes adatok biztonságát illetően, az adatok reklámstúdió általi feldolgozásának összes célját, az ön jogait, illetve a kivételeket és ennek korlátait is, stb.

A személyes adatok megfelelő szintű védelmének folyamatos garantálása az reklámstúdió fontos célkitűzéseinek egyike. Működésünk során arra törekszünk, hogy az reklámstúdió által e területen alkalmazott gyakorlat a lehető leérthetőbb és legátláthatóbb legyen. Bármilyen kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére a hatas@hatasreklam.hu e-mail címen keresztül

 1. Mik azok a sütik?

A sütik olyan rövid szöveges, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett honlapok töltenek le a számítógép, mobil készülék vagy más berendezés böngészőjére, amelyről az internetet használják. A süti a felhasználó terminálja által az reklámstúdió szervere vagy egy harmadik fél szervere felé elküldött kérése alapján telepítődik.

 1. Mire használhatók a Sütik?

Leginkább ezek a fájlok teszik lehetővé a felhasználó termináljának a felismerését és a tartalom egy releváns módon való bemutatását, a felhasználó tetszésére igazítva. A Sütik egy kellemes navigációt biztosítanak a felhasználó számára, illetve elősegítik az reklámstúdió azon törekvéseit, hogy gördülékenyebb, alkalmazkodott szolgáltatásokat tudjon nyújtani a felhasználóknak, pl.- online adatvédelem terén való igények, bevásárlókosár vagy lényeges reklám. Ugyanakkor aggregát anonim statisztikák előkészítésében is használjuk, amely segít bennünket megérteni hogyan részesül egy felhasználó az internet weboldalainkban, ez által javíthatunk ezek szerkezetén és tartalmán a felhasználó személyes azonosítása nélkül.

 1. Milyen Sütiket használunk?

Két féle Sütiket használunk: használatonkénti sütik és fix sütik. A használatonkénti sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a felhasználó termináljában maradnak a szesszió befejezéséig vagy az applikáció lezárásáig. A fix sütik a Sütik paraméterei által meghatározott periódusig maradnak a felhasználó terminálján vagy amíg a felhasználó manuálisan nem törli őket.

 1. Hogyan használja ez a weboldal a sütiket?

Erre a weboldalra való látogatás során a következő süti típusok alkalmazhatóak:

 • Kimondottan a weboldal működéséhez szükséges Sütik
 • Elemző Sütik
 • Reklámhoz szükséges Sütik

Kimondottan a weboldal működéséhez szükséges Sütik és/vagy technológiák a weboldal megfelelően való működéséhez lényegesek, az Ön készülékére, a weboldalra való belépés pillanatában vagy adott esetben a weboldalon végzett tevékenység során állítódnak be. Beállíthatja a böngészőjét, hogy blokkolja a sütiket, viszont ebben az esetben a weboldal bizonyos részei nem fognak helyesen működni.

A többi Süti típusnak a szerepe a 11. pontban van leírva.

 1. A Sütik vagy a hasonló technológiák tartalmaznak személyes adatokat?

Magában a Sütik vagy a hasonló technológiák nem kérnek le személyes jellegű információkat használatuk érdekébe és legtöbbször nem is azonosítják személyesen az internet felhasználókat. Vannak viszont helyzetek, amikor a Sütik használata során személyes adatok gyűjthetők össze annak érdekébe, hogy a felhasználó számára bizonyos funkcionalitásokat megkönnyítsenek, vagy a felhasználó preferenciáihoz alkalmazkodva egy jobb felhasználást biztosítsanak. Ilyen adatok oly módon vannak titkosítva, mely lehetetlenné teszi az illetéktelen személyek az adatokhoz való hozzáférését.

Melyek a hasonló technológiák?

Vannak más technológiák is, melyek ugyanolyan céllal vannak felhasználva, mint a Sütik.

reklámstúdió a Local Storage-t használja hasonló technológiaként.

 1. Sütik blokkolása

Abban az esetben, ha szeretné blokkolni a sütiket, a weboldal bizonyos funkcionalitásai leállnak, ez pedig a weboldalunk felhasználásában bizonyos működési zavarokhoz vagy hibákhoz fog vezetni. Például a sütik blokkolása meggátolja abban, hogy:

 • online vásároljon
 • bejelentkezzen a saját fiókjába

Abban az esetben, ha egyetért ezekkel a korlátozásokkal és szeretné blokkolni a sütiket, akkor kövesse az alábbi utasításokat:

Legtöbb böngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket, viszont Önnek lehetősége van megváltoztatni a beállításokat annak érdekébe, hogy blokkoljon pár vagy az összes sütiket.

Válassza ki az Ön böngészőjét az alábbi listából a megfelelő utasítások megjelenítése érdekébe, amelyeket a böngésző megnyitása után kell elvégeznie.

Microsoft Internet Explorer 9 (Windows 7 operációs rendszer)

 • klikkeljen a Beállítások ikonra (fent jobb oldal)
 • klikkeljen az Internet Opciók-ra
 • klikkeljen az Adatvédelemremajd válassza ki az opciókat
 • klikkeljen az Alkalmazásra, majd az OK-ra a kedvenc beállítások mentéséhez

Google Chrome

 • klikkeljen a kulcs ikonra és válassza ki a listából az Opciókat
 • klikkeljen a „Speciális beállítások” lapra
 • klikkeljen a tartalomra vonatkozó Beállításokra az Adatvédelem részlegből.
 • válassza ki a kívánt beállításokat
 • klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja

Safari

 • válassza ki a Beállításokat
 • klikkeljen az adatvédelmi panelre
 • válassza ki a kívánt beállításokat
 • klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja

Mozilla Firefox

 • válassza ki a fő táblázatból az Eszközöket, majd az Opciókat
 • klikkeljen az Adatvédelemre
 • válassza ki a kívánt beállításokat
 • klikkeljen az OK-ra ahhoz, hogy bezárja

A fent megadott linkek nem képezik reklámstúdió weboldal tulajdonát és az reklámstúdió nem felel ezek tartalmáért.

 1. Kedvelt beállítások adminisztrálása a Sütik beállításával kapcsolatosan

Általában a weboldalakra való belépéshez használt applikáció alapértelmezés szerint megengedi a Sütik és/vagy hasonló technológiák terminálra való mentését. Ezek az alábbi 11. Pontnál megjelenített táblázatban leírt időszakokra vannak tárolva. Ezeket a beállításokat meglehet változtatni olyan módon, hogy a Sütik automatikus adminisztrálását a böngésző blokkolja vagy a minden alkalommal értesüljön a felhasználó, amikor a Sütik a termináljára kerülnek küldésre. Hasznos információk a Sütik adminisztrálási lehetőségeivel és módjaival kapcsolatosan az applikáció (böngésző) beállítási részén találhatók. A Sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a weboldal bizonyos funkcionalitásainak működését.

 1. Miért fontosak a Sütik és/vagy hasonló technológiák az Internet számára?

A Sütik és/vagy hasonló technológiák egy központi pontot jelentenek az Internet hatékony működését illetően, egy barátságos böngészési tapasztalat létrehozásában segít, amely mindegyik felhasználó tetszése és érdekei szerint alkalmazkodik. A Sütik letiltása vagy kikapcsolása eredményeként bizonyos weboldalak vagy azok részei használhatatlanná válhatnak.

A Sütik kikapcsolása nem azt jelenti, hogy a törvény tiszteletben tartásával már nem fog online reklámokat kapni – hanem csak azt, hogy a készüléke már nem tartja számon a kedvelt beállításait és érdekeit, amelyeket a böngészési magatartása által nyilvánított ki. Példák a Sütik fontos felhasználására (amelyek nem szükségeltetik egy felhasználó egy fiók általi bejelentkezését):

 • Felhasználó kedvenc beállításai szerint alkalmazkodott tartalom és szolgáltatások – termék és szolgáltatás kategóriák.
 • Felhasználó érdekeihez alkalmazkodott ajánlatok
 • Jelszavak megjegyzése
 • A gyerekvédelmi szűrők megjegyzése, amit az Internet tartalmat illeti (family mode opciók, safe search funkciók).
 • Reklámok lejátszási gyakoriságának korlátozása – egy weboldalon egy felhasználónak egy bizonyos reklám megjelenítési számának a korlátozása.
 • Lényeges reklám szolgáltatása egy felhasználó számára.
 • Elemzési-tulajdonságok felmérése, optimalizálása és adaptációja – mint például egy weboldalon egy bizonyos böngészési forgalmi szint jóváhagyása, milyen típusú tartalom kerül megtekintésre, illetve az a mód, amely által a felhasználó elér egy weboldalra (pl.: keresők által, közvetlenül, más weboldalakról stb.). A weboldalak ezeket az elemzőket a használatukra nézve lefuttatják annak érdekébe, hogy szolgáltatásaikat a felhasználó javára adaptálják.
 1. Biztonság és adatvédelemmel kapcsolatos nézőpontok

Általában a böngészőknek be vannak építve adatvédelmi beállításai, amelyek különböző Süti-elfogadási szinteket szolgáltatnak, ezek érvényességi időszakát és automatikus törlést, miután a felhasználó meglátogatott egy bizonyos weboldalt.

Más biztonsági tényezők a Sütiket illetően:

 • A böngésző beállításainak testre szabása ami a sütiket illeti, annak érdekébe, hogy Önnek egy kényelmes süti-felhasználási szintet nyújtson.
 • Ha Ön az egyedüli személy, aki a számítógépet használja, ha akarja, hosszabb időszakokat is beállíthat a korábbi böngészések és a bejelentkezési személyes adatok tárolására.
 • Ha többen hozzáférhetnek a számítógépéhez, beállíthatja a böngészőt úgy, hogy a böngésző mindegyik lezárása után az személyes adatok törlődjenek. Ez a Sütiket küldő weboldalakra való belépés és a böngészési szesszió lezárásánál minden információ törlése egyik változata.
 1. További hasznok linkek és információk

Az alábbi táblázat bemutatja a weboldalon használt mindegyik sütit külön-külön, ideértve azok szerepét is. Nem fogjuk ezeket a sütiket a jelen Sütik felhasználási politikájában bemutatott módszerektől eltérő módokon használni.

reklámstúdió a következő harmadik felek szolgáltatásait használja fel funkcionalitások nyújtása, elemzés és reklámozás érdekében. Lehetséges, hogy ezek a harmadik felek Sütiket és/vagy hasonló technológiákat állítsanak be és használjanak az reklámstúdió által működtetett weboldalakon, illetve más, az reklámstúdió által működtetett weboldalakon és applikációkon kívüli weboldalakon és applikációkon. További részletekért olvassa el az adatvédelmi szabályokat és a felhasználók testreszabott beállításainak adminisztrálási tájékoztatóit és adott esetben, az ezeket a szolgáltatásokat kezelő vállalatok által nyújtott kikapcsolási lehetőségeket tartalmazó tájékoztatókat.

Rendelés